top of page

Cuplock İskele


Cup-Lock İskele özellikle yüksek ve kalın döşemelerde kullanılan iskele sistemidir. Değişik boylardaki dikey ve yatay elemanlardan oluşur. Dikey elemanları cuplock araları standart olarak 50 ve 100 cm olarak imal edilir. Tek bir bağlantı noktasından 90° dört adet yatay eleman ile birleştirilebilir. Yatay eleman boyları döşeme yüklerine göre projelendirilen farklı ölçülerde imalatı yapılmaktadır. Alternatif dış cephe iskelesi olarak kullanılabilir. Arasına merdiven ve korkuluk elemanları yerleştirilerek temelde veya bina cephesinde şantiye güvenlikli kule merdiveni olarak kullanılabilir. Mobil iş iskelesi olarak kullanılabilir. Plywood, mahyada H20 ahşap kirişler ve döşeme yüklerine göre ızgarada H20 ahşap kiriş veya 5-10/10 ahşaplarla desteklenir. Ana taşıyıcı (mahya) kirişler dört yollu başlıklara oturtulur. Cuplock iskeleli döşeme kalıpları döşeme kalınlığı, yüksekliği ve rüzgâr yüklerine karşı güçlendirmek için diyagonal elemanlar ile desteklenir. Piyasa Fincanlı İskele, Döşeme Altı Kalıbı, Cup-Lock Fincanlı İskele olarak da isimlendirilir. Konutlar, yüksek yapılar, iş ve alışveriş merkezleri, metro yeraltı istasyonları, endüstriyel yapılar, enerji tesisleri, hastane sağlık tesisleri, viyadük başlıkları, köprü, menfez döşemeleri, HES projeleri, tersaneler vb. projelerde kullanılır.

 • Özellikle yüksek ve kalın döşemelerde kullanılan iskele sistemidir.

 • Sistem elemanları değişik boylardaki dikey ve yatay elemanlardan oluşur.

 • Dikey elemanları cuplock araları standart olarak 50cm ve 100cm olarak imal edilir.

 • Tek bir bağlantı noktasından 90° dört adet yatay eleman ile birleştirilebilir.

 • Yatay elemanların boyları döşeme yüklerine göre projelendirilenmiş şekilde farklı ölçülerde imal edilmektedir.

 • Alternatif dış cephe iskelesi olarak kullanılabilir.

 • Elemanlar arasına merdiven ve korkuluk elemanları yerleştirilerek temelde veya bina cephesinde şantiye güvenlikli kule merdiveni olarak kullanılabilir.

 • Mobil iş iskelesi olarak kullanılabilir.

 • Plywood, mahyada H20 ahşap kirişler ve döşeme yüklerine göre ızgarada H20 ahşap kiriş veya 10/10 ahşaplarla desteklenir.

 • Ana taşıyıcı (mahya) H20 ahşap kirişler dörtyollu başlıklara veya 10/10 ahşap ve azmanlar U başlıklara oturtulur.

 • Döşeme kalınlığı, yüksekliği ve rüzgar yüklerine karşı güçlendirmek için diagonal elemanlar ile desteklenir.

 • Çekiç yardımı ile söküm ve kurulumu kolayca yapılır.

 • Düğüm noktalarından dolayı yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir.

 • Dikey elemanlar 100cm ara yatay elemanlar ile bağlanır ise 40kN/ayak taşıma kapasitesine sahiptir.

Comments


bottom of page