top of page

KOVANLI İSKELE SİSTEMİ

Özellikler

 • H Kovanlı İskele Sistemi elemanları iki tip olarak alt-üst şase ve H Kovanlı elemandan oluşur. Plan ölçüsü 100/100cm ve 120/120cm iki tipte standart olarak imal edilir. Alt şase üstüne H Kovanlı elemanlar insan gücü ile yerleştirilerek kule şeklinde kurulur. Kule araları döşeme yüklerine göre projelendirilen şekilde ayarlanabilir. Kovanlı iskele sistemi, mühendislerimizce kalıp projenize göre hesapları yapılarak projelendirilir.  Piyasa Kovanlı İskele, H Tipi İskele, Kule Tipi İskele, Kule İskele olarak da isimlendirilir.

 • Plywood, H20 ahşap kirişler veya 5-10/10 ahşaplarla desteklenir. Ana taşıyıcı (mahya) H20 ahşap kirişler ayar milli dört yollu başlıklara oturtulur. Kuleleri döşeme kalınlığı, yüksekliği ve rüzgâr yüklerine karşı güçlendirmek için diyagonal elemanlar ile desteklenir. Vinç ile alt-üst şase elemanlarından bağlanarak sökmeden kule olarak taşınabilir. 50kN/ayak yüksek taşıma kapasitesine sahiptir. Özellikle yüksek ve kalın döşemelerde kullanılan iskele sistemidir.

 • Konutlar, yüksek yapılar, iş ve alışveriş merkezleri, metro yeraltı istasyonları, endüstriyel yapılar, enerji tesisleri, hastane sağlık tesisleri, viyadük başlıkları, köprü döşemeleri, HES projeleri vb. projelerde kullanılır.

 • Özellikle yüksek ve kalın döşemelerde kullanılan iskele sistemidir.

 • H Kovanlı iskele elemanları; alt-üst şase ve H Kovanlı olarak iki elemandan oluşur.

 • Plan ölçüsü 100/100cm ve 120/120cm iki tipte standart olarak imal edilir.

 • Alt şase üstüne H Kovanlı elemanlar insan gücü ile yerleştirilerek kule şeklinde kurulur.

 • Kule araları döşeme yüklerine göre projelendirilen şekilde ayarlanabilir.

 • Plywood, H20 ahşap kirişler veya 10/10 ahşaplarla desteklenir.

 • Ana taşıyıcı (mahya) H20 ahşap kirişler ayar milli dörtyollu başlıklara veya 10/10 ahşap ve azmanlar U başlıklara oturtulur.

 • Kuleler döşeme kalınlığı, yüksekliği ve rüzgar yüklerine karşı güçlendirmek için diagonal elemanlar ile desteklenir.

 • Vinç ile alt-üst şase elemanlarından bağlanarak sökmeden kule olarak taşınabilir.

 • 50kN/ayak yüksek taşıma kapasitesine sahiptir.

bottom of page